Izbori za EU parlament – Rijeka, 8. 5. 2019.

Socijalistička radnička partija Hrvatske i Radnička fronta predstavile su svoje izborne programe na tribini održanoj u Rijeci, 8. 5.

Programe su predstavili: Katarina Pavičić-Ivelja (RF), Davor Rakić (SRP), Hrvoje Štefan (RF), Kristofor Štokić (SRP).