O INICIJATIVI ZA RADNIČKI ZAKON O RADU

Materijal s tiskovne konferencije inicijative Za radnički Zakon o radu održane 23. 11. 2021.

Inicijativa Za radnički Zakon o radu okuplja sindikate, političke stranke, udruge i političke organizacije s ciljem jačanja zakonskog položaja radnika, sprječavanja zlouporaba ZOR-a i poboljšanja radnih uvjeta.

Inicijativa je nastala uoči najava donošenja novog ZOR-a, što se zasad odvija u netransparentnim uvjetima. Budući da se radi o temeljnom zakonu koji uređuje radne odnose, u raspravu o novom ZOR-u mora biti uključena sva zainteresirana javnost. Riječ je o jednom od najvažnijih društveno-političkih zakona koji utječu na životni standard i demografsku sliku našeg društva.

Pod argumentima nužne “fleksibilizacije” i “jačanja konkurentnosti” aktualni Zakon o radu iz 2014. donio je nagli porast nesigurnih oblika rada poput agencijskog rada, rada na određeno, rada na crno i drugih, te pridonio masovnom iseljavanju radnika raznih kvalifikacija i zanimanja iz Hrvatske. Smatramo da se novi ZOR ne smije prilagođavati željama i interesima kapitala u smjeru dodatnog slabljenja prava i zaštite radnika, fleksibilizacije radnih odnosa, rasterećenja poduzetnika na štetu radnika i slabljenja mogućnosti kolektivnog pregovaranja. Zbog toga se protivimo mjerama poput lakšeg otpuštanja radnika koji imaju ugovore na neodređeno, povećanja dozvoljenih prekovremenih sati, odugovlačenja ugovora na određeno, dodatnog otežavanja prava na štrajk i fleksibilizacije radnog vremena.

Umjesto toga, mi tražimo uvođenje 35-satnog radnog tjedna, ograničenje trajanja ugovora na određeno na godinu dana, jaču radničko-sindikalnu pregovaračku poziciju s poduzetnicima, adekvatno plaćanje dodatnog rada poput noćnog, prekovremenog i drugih, sprečavanje zlouporaba agencijskog rada i rada platformskih radnika, strože kažnjavanje poslodavaca koji krše ZOR, radno vrijeme koje će omogućiti ravnotežu između poslovnog i privatnog života i druge mjere za poboljšanje položaja radnica i radnika.

Organizacije trenutno uključene u ovu inicijativu su:

Novi sindikat

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske

Jadranski sindikat

Nezavisni sindikat zaposlenika luke Rijeka

Regionalni industrijski sindikat

Samostalni sindikat zaposlenika studentskih centara Hrvatske

Sindikat administrativno – tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima ATOS

Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova

Sindikat Preporod

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikat Tehnos

Sindikat vatrogasaca Rijeka

Platforma za radne uvjete u kulturi KRUH

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID)

Marksistička organizacija Crveni

Mladi socijalisti Hrvatske

Radnička fronta

Socijalistička radnička partija Hrvatske

Pridružite se inicijativi Za radnički Zakon o radu. Ujedinjeni smo jači!

 

zaradnickizor@gmail.com                                                                                facebook.com/zaradnickiZOR

instagram.com/zaradnickizor                                                                        0913566100