Obilježavanje Dana ustanka naroda Hrvatske u Puli

U Puli su u ponedjeljak 27. 7. 2015. Društvo Josip Broz Tito i Socijalistička radnička partija Hrvatske obilježili 74. godišnjicu Ustanka naroda Hrvatske pri spomeniku palim borcima i žrtvama rata tokom Narodnooslobodilačke borbe 1941.-1945. u Titovom parku.
Skupu je prisustvovalo dvadesetak ljudi koji su se poklonili žrtvama fašističke okupacije. Na skupu je istaknuto da je jedina historijska činjenica da su ustanak i Narodnooslobodilački pokret pokrenuli i predvodili članovi Komunističke Partije Jugoslavije te da bez nje nebi bilo organiziranog otpora okupatoru i njegovim slugama. Među njima najistaknutiju ulogu imao je maršal Tito kao vrhovni komandant Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Osudili su pritom revizionističke teze prema kojima se na taj dan dogodio četnički ustanak protiv NDH, ističući interncionalistički, revolucionarni, i oslobodilački karakter NOB-a.

 

Predsjednik Gradske Organizacije Socijalističke Radničke Partije Pula

Davor Rakić