OSNOVANA GRADSKA ORGANIZACIJA SRP-a ROVINJ

U utorak 9. ožujka, održana je u Rovinju osnivačka skupština Gradske organizacije Socijalističke radničke partije Rovinj.

U ime inicijativnog odbora izvještaj je podnio Romeo Matošević. On je istaknuo kako je pristupom novih članova postignut uvjet i ukazala se potreba za osnivanje Gradske organizacije. Osnivanjem Gradske organizacije SRP-a, građani Rovinja autentičnog lijevog opredjeljenja imat će partiju u kojoj na organizirani način mogu artikulirat svoje društvene i političke potrebe, a time doprinose jačanju Socijalističke radničke partije i njenog utjecaja na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Organizacija broji 12 članova, a u toku su razgovori s potencijalnim novim kandidatima. Izglasane su upravno-administrativne odluke predviđene Statutom. Usvojene su smjernice za budući rad s naglaskom na širenju članstva i priprema za lokalne izbore. Za predsjednika GO izabran je Boris Voršič, za njegovog zamjenika Romeo Matošević, za tajnicu Ana Jokić, a za blagajnicu Radmila Cvetičanin.

Prisutne su pozdravili i zaželjeli im uspješan rad Uliana Đurić, ispred gradske organizacije SRP-a Pula, i Vladimir Kapuralin, član Predsjedništva SRP-a.

 

U Rovinju 9. III. 2021.

Romeo Matošević

http://www.regionalexpress.hr/site/more/osnivana-gradska-organizacije-srpo-a-rovinj

https://www.glasistre.hr/istra/osnovana-gradska-organizacija-srp-a-rovinj-706694