OTVORENO PISMO PODRŠKE RADNICIMA «JADRANKAMENA»

OTVORENO PISMO PODRŠKE RADNICIMA «JADRANKAMENA»

 

Da novu vrijednost, pored prirode, stvara jedino živi ljudski rad (radnici), a ne strojevi, znao je već Richardo (klasična buržoaska politička ekonomija), a ne samo  Karl Marx. Marx je sam doradio  radnu teoriju vrijednosti i svojom teorijom o višku vrijednosti dokazao mehanizam grube eksploatacije najamnih radnika u kapitalističkom načinu proizvodnje. Time je dao i teorijsku onovu radnicima za njihovo oslobođenje.

Osim što je tadašnja buržoazija kao i današnja neoliberalna apologija, tu teoriju prešućivala, do danas je nitko nije oborio. To znači da su Jadrankamen (kao ostalom i sva druga poduzeća u Hrvatskoj i šire) stvorile generacije radnika koju su u njemu radile uključujući i vas same koji u njemu i sada radite, a nikako neki privatni vlasnik, ni sama država, pa čak ni socijalistička, ma koliko se svi oni legitimirali kao vlasnici.

Činjenicu da ste Jadrankamen stvorili vi radnici priznao vam je jedino samoupravni socijalizam dajući vam pravo i dužnost da na tim sredstvima, u svom osobnom i opće društvenom interesu radite, odnosno upravljate tim sredstvima. No devedesetih godina su se pojavili neki novi meštri i utvrdili da vi niste sposobni upravljati tim sredstvima i svojom sudbinom, već da to može samo neki gazda, u vašem slučaju Orešar, sparing partner u tenisu Franje Tuđmana, zakletog ideologa dvijesto familija koje će upravljati Hrvatskom.  Tako je vaša imovina (društvena) nakon što je mimo vaše legitimnog prava da s njom upravljate, podržavljena i  njemu prenesena u vlasništvo i upravljanje.

To poniženje, poput većine radnika širom Hrvatske ste prešutjeli ili ga možda niste bili dovoljno svjesni. Ali s vremenom se pokazalo da osim što vas je nova vlast ponizila i opljačkala, ona vas je i životno ugrozila, jer vam je dovela raspikuću za gospodara. Pa što treba da učinite drugo nego da uspostavite kontrolu nad tom imovinom i da nastojite stvoriti uvjete za nastavak proizvodnje. Zar da pored produktivnih sredstava za proizvodnju, koje ste sami stvorili, sirovina koje vam stoje na raspolaganju, tržišta kojeg imate i svojih zdravih ruku trebate da umrete od gladi. To doista nitko od vas ne može očekivati, niti smijete sebi dopustiti. Blokadom imovine Jadrankamena, vi ste pokazali stvaralački i ljudski karakter koji može biti dobar putokaz i za druge radne kolektive u Hrvatskoj, koje čeka ista sudbina. Na tome zaslužujete sve čestitke, a na vladi koja za sebe kaže da je lijeva, je da pokaže svoj karakter.

Činjenice su dakle jasne. Država je podržavila društveno poduzeće u kome ste vi, a ne država imali ustavno pravo da njime upravljate i prenijela ga u privatno vlasništvo (otuđila od vas). Vas radnike je dakle opljačkala i obespravila, a poduzeće u kapitalističkom sistemu vlasništva upropastila. Danas aktuelna vlada u Hrvatskoj, iako nije u tom neposredno učestvovala, političko-pravni je slijednik i izraz te države, i ne može  reći da se to nje ne tiče, jer je Jadrankamen tobože privatna tvrtka. Naprotiv ona mora to ispraviti i vas obespravljene, opljačkane i životno ugrožene radnike obeštetiti, a to znači da mora stvoriti ekonomske i zakonske uvjete za nastavak proizvodnje pod vašom kontrolom.

Budite ustrajni i ne ostupajte od svojih zahtjeva. Računajte i na našu podršku i pomoć.

Zagreb, 6.4.2012.                                                                  Predsjednik SRP-a

Ivan Plješa