Podrška akademskoj zajednici: Veća autonomija Sveučilišta – manja komercijalizacija školstva!

Podrška akademskoj zajednici: Veća autonomija Sveučilišta – manja komercijalizacija školstva!


Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRP) daje punu podršku Sindikatu visokog obrazovanja i znanosti, inicijativi «Akademska solidarnost», profesorima i studentima u namjeri da štrajkom sprijeće donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, znanstvenoj djelatnosti i sveučilištu.

Prijedlog zakona koji je Vlada  nedavno uputila u Saborsku raspravu, ocijenjujemo  vrlo štetnim, jer umanjuje autonomiju sveučilišta, dovodi do sve veće komercijalizacije školstva ne samo kroz više školarine već i niže subvencije iz državnog buđeta, te  ne uvažava stavove struke koja ga time u potpunosti ne prihvaća.

Sveopća komercijalizacija  i podilaženje interesu kapitala u mnogim oblastima, a naročito u odgoju i obrazovanju, zdravstvu, kulturi, socijalnoj politici itd. dovode  do sve većeg  raslojavanja i neravnopravnosti među ljudima,  kao i daljnje dehumanizacije društva.

Stoga, ovu Vladu, koja je i do sada  inicirala niz loših zakona, (npr. Zakona o golfu), na samome kraju mandata, treba sprijećiti u donošenju još jednog sa dalekosežnim lošim učincima po obrazovanje i znanost, temeljnim vrijednostima svakog društva.

Zato tražimo od Vlade da povuće  prijedlog zakona iz procedure, te ga uputi na javnu raspravu!

 

 

Ranko Adorić dipl.ing.,

Potpredsjednik SRP-a