Povodom 440. godišnjice (1573.-2013.) Seljačke bune Matije Gupca

GUBEC MATIJA  – vođa seljačke bune u Hrvatskoj 1573. godine, za oslobođenje seljaka od hrvatskih i mađarskih feudalnih gospodara; pobijeđen i uhvaćen, strašno mučen od zagrebačkog feudalog suda i najzad ubijen u Zagrebu 15. veljače 1573. godine.; po većini izvora i podataka povjesničara, na glavu mu je stavljena užarena željezna kruna.

Seljačka buna 1573. u Hrvatskoj izbila je kao rezultat ekonomskog-društvenog položaja seljaka u feudalizmu sa svim oblicima njegovog ekonomskog i političkog ugnjetavanja, što je bilo pojačano vanjskim momentima.

Ona je bila izraz pobune kmetova protiv nepodnošljivih uvjeta života; centar bune bila je Donja Stubica; vođa je bio Matija Gubec, stubički kmet, a pored njega Ivan Pasanac i Ivan Mogaić; njih trojica činila su neku vrstu političkog rukovodstva bune, operacijski plan bio je povjeren Iliji Gregoriću, uz koga je bio izvjestan broj seljačkih kapetana. Pobuna je izbila na imanju feudalca Tahija zahvativši Hrvatsko zagorje i jedan dio Slovenije, gdje se kao vođa slovenskih pobunjenika ističe bravar Pavao Šterc; pobunjenika je bilo oko 20 000. Buna je trajala 12 dana. Ona je uzdrmala feudalizam u Hrvatskoj i utjecala na niz seljačkih buna u toku idućih stoljeća, doprinijevši konačnom ukidanju kmetstva 1848.g. Parola „za stara prava“ pod kojom su se vodile seljačke bune, bila je borba za napredak i više forme društvenog života.

Vlasti u Hrvatskoj ignoriraju Seljačku bunu Matije Gupca i već 1990. g. skinuli su veliku sliku Seljačke bune, koja se nalazila na zidu u predvorju Hrvatskog sabora. Povodom ove 440. godišnjice nije bilo u medijima nikakve vijesti o Seljačkoj buni i Matiji Gupcu. U riječkom Novom listu nisu htjeli tiskati ovaj članak.  O seljačkoj buni i Matiji  Gupcu postoji pjesma koju se nekada pjevalo, a koju narod nije zaboravio :

Matija  Gubec

Nema junaka, nema seljaka

Kao što je bio Gubec  Matija.

Njegovom grobu nigdje traga nema,

Ali duh mu žari srca seljačka.

Davno je tome što si se dig’o

Da skršiš borbom silnika vlast.

Kukom i motikom započeta borba,

Dokončat se mora sada je čas!

I ta tvoja crvena užarena kruna

Daje nam snagu za posljednji boj.

Ustajte braćo sela i grada,

Za slobodu cijelog radnog naroda!

Učiteljica Olga Bogner, SRP-Rijeka