Prekarijat

Prekarijat su radnici koji žive u nesigurnosti.

“Precarius” na latinskom znači nesiguran, a nastavak “ijat” je iz pojma “proletarijat”. To su dakle radnici koji su zaposleni na određeno vrijeme, povremeno i privremeno zaposleni radnici, sezonski i radnici na crno, radnici koji rade preko agencija za iznajmljivanje radne snage. U praksi se pokazalo da je fleksibilnost i deregulacija tržišta rada tek druga riječ za nesigurnost, za još žešću eksploataciju radnika.

Prekarnost / nesigurnost je bila obilježje rada većim dijelom povijesti kapitalizma i nekadašnji je prekarijat bio u puno težoj situaciji nego današnji (radnici su socijalno osiguranje imali samo u periodima kada su radili).

Nekadašnje socijalističke države (kakve god da su bile) osigurale su svojim stanovnicima određena socijalna prava, kao što su sigurnost zaposlenja, mirovinska i zdravstvena zaštita… Zapadne, kapitalističke zemlje, bojeći se usporedbe s pravima radnika u socijalističkom bloku, povećavali su i poboljšavali prava svojih radnika. Smanjivao se radni tjedan s 48 ili više sati na 42 sata, negdje na 40, a negdje čak na 35 radnih sati. Nadnice su bile primjerenije radu, prekovremeni rad ili rad nedjeljom se plaćao duplo, rad nedjeljom je bio rijetkost. Obećavalo se i najavljivalo daljnje proširenje radničkih prava “Europskom socijalnom poveljom”. Urušavanjem socijalizma nestao je strah kapitalizma od konkurencije socijalizma pa je kapitalizam postao obijestan i bahat, pretvorio se u “divlji kapitalizam”. U tranzicijskim je zemljama ostala jeftina radna snaga spremna raditi za minimalne nadnice i u minimalnim radnim uvjetima. Naša današnja radna prava su debelo ispod razine koju smo imali u socijalizmu.

Što ćemo sada? Da li ćemo pustiti da nas i dalje sve više izrabljuju ili ćemo se boriti za svoja prava? Za svoja se prava možemo izboriti samo organiziranjem i udruživanjem – i u sindikate, ali i u radničke političke stranke. I moramo razumjeti termine s kojima se susrećemo, jer stranke kojima dajemo podršku moramo procjenjivati iz perspektive interesa radničke klase.