Protiv uređenja memorijalnog groblja pripadnika vojske NDH

Socijalistička radnička partija Hrvatske kategorički odbacuje inicijativu saborskog Odbora za veterane radnog naziva „Uređenje groblja hrvatskih vojnika“, kojom se perfidno kvislinške oružane snage NDH nastoje prikazati kao „hrvatsku vojsku“, a toj i takvoj vojsci, u sklopu uređenja, izgradilo bi se ustaško groblje, odnosno memorijalni centar.

Takve ideje nisu moguće ni u zemljama rodonačelnicama fašističkog i nacističkog pokreta. One su moguće samo u zemljama podanicama Trećeg Reicha koje su imale jake kvislinške vojske.

Paradoks je da se „hrvatskom vojskom“ nazivaju ustaše i domobrani, koji su instalirani nakon nacističke okupacije, i ta je vojska trajala dok je bio živ nacizam koji ih je postavio. Točnije, trajali su još tjedan dana nakon nestanka njihovih tutora, naravno, nastavljajući zločine.

Taj projekt nema svoje pokriće ni u civilizacijskoj praksi. Svaki poginuli ima pravo na ukop i mjesto gdje će njegovi najbliži moći komemorirati, ali nemaju prava na memorijalni centar, jer je to protucivilizacijski.

Ovaj projekt, ako bude realiziran, u suprotnosti je s realnim stanjem i događajima u toku II. svjetskog rata jer je pobjedu i slobodu ostvarila partizanska vojska.

Ovaj projekt u suprotnosti je i s Ustavom RH u kojem stoji da se hrvatska državnost gradila u Narodnooslobodilačkom pokretu te da je Narodnooslobodilačka vojska hrvatska vojska.

Međutim, ovo što je napisano u Ustavu služi za vanjsku upotrebu, kako bi se hrvatska politika prikazala u uljuđenom svijetlu. Kod kuće je situacija suprotna. Vlast je benevolentna prema klero-ustaškim skupinama koje su prisutne na javnoj sceni već tri desetljeća. Te su skupine glasne, arogantne, revidiraju povijest, zamjenjuju teze, izdajice i okupatorske pomagače naziva se žrtvama i pravednicima, a borce pobjednike zločincima.

Pozivamo sve dobromisleće i pravdoljubive pojedince i institucije da se suprotstave ovoj ideji.

 

Rab, 23. XI. 2021.

Socijalistička radnička partija Hrvatske

predsjednik SRP-a
Kristofor Štokić