Prvomajski e-prosvjed – samo prvi korak

Sudjelovali smo u prvomajskom e-prosvjedu u organizaciji SSSH, čuli smo svjedočanstva radnika i sindikalista iz djelatnosti koje su najviše pogođene koronakrizom, ali i jakim potresom u Zagrebu. S prosvjeda je Vladi poslano 12 zahtjeva.

 1. u dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta treba hitno uspostaviti transparentnost i odgovornost Vlade RH te efikasan nadzor, poslodavci koji koriste potporu radnike trebaju zadržati još tri mjeseca po prestanku potpore,
 2. provesti ključne reforme s ciljem bolje efikasnosti i kvalitetnije organizacije rada, a ne smanjivanja plaća, u privatnom i javnom sektoru,
 3. uspostaviti  nadzor  primjene  proširenih  kolektivnih  ugovora,  s  većim  ovlastima Inspekcije rada i javnim ovlastima sindikata -potpisnika kolektivnih ugovora,
 4. provoditi Europski stup socijalnih prava – proširiti radna i socijalna prava na radnike u nestandardnim oblicima rada, uključujući one koji rade putem internetskih platformi, te na građane, s ciljem suzbijanja socijalne isključenosti i siromaštva,
 5. u sklopu cjelovite politike plaća, povećati minimalnu plaću za poslove najmanje složenosti na 4.000 kuna neto, s ciljem smanjenja jaza između najnižih i najviših plaća, siromaštva među radnicima i socijalnih nejednakosti,
 6. vratiti progresivno oporezivanje dohotka, koje je praktički ukinuto, te snažnije oporezivati imovinu i neinvestiranu dobit,
 7. hitno definirati jasne korake u smjeru jačanja javnog zdravstva, odvojiti javno i privatno, zaustaviti komercijalizaciju usluga i privatizaciju primarne zdravstvene zaštite,
 8. uz načelo solidarnosti, u mirovinski sustav hitno uvesti načelo pravednosti, značajno povećati mirovine stečene radom a mirovine po posebnim propisima dovesti u srazmjer s radničkima), hitno preispitati ulogu II. mirovinskog stupa te prestati s daljnjim uplatama,
 9. podići kvalitetu i dostupnost obrazovnog sustava, uključujući predškolski odgoj, uvesti kurikulum „Poduzetništvo i svijet rada“ i obrazovanje za aktivno građanstvo, u sustavu obrazovanja odraslih omogućiti besplatni pristup pojedinca, uključujući mjerama HZZ-a,
 10. trajno zadržati sve digitalne usluge javne uprave pokrenute tijekom krize i reformirati administrativni ustroj Hrvatske
 11. značajno povećati javne investicije i poticati privatne s ciljem promjene strukture ekonomije ka industriji 21. stoljeća (niskougljična, cirkularna, digitalna, s obnovljivim izvorima energije, i dr. te razvijati ekonomiju skrbi) – čemu trebaju pridonositi odnosno čemu treba prilagoditi obrazovanje, znanost i inovacije
 12. očuvati i poticati domaću proizvodnju, uključujući poljoprivrednu, s ciljem postizanja samoodrživosti Hrvatske, uz odgovarajuću pomoć i potpore izvoznicima.

Podupiremo ove zahtjeve, posebno zaključnu rečenicu „Niti jedan od ovih koraka, pa niti svi oni zajedno, nisu dovoljni da riješe probleme i nepravde sadašnjeg društveno-ekonomskog poretka. No mogli bi biti prvi korak u tom smjeru…”.

 

#radnicimaprava

 

 

Vesna Konigsknecht