REZOLUCIJA GENERALNE SKUPŠTINE UN-a A/74/L.9 O KOJOJ HRVATSKI REŽIMSKI MEDIJI NE PIŠU

U utorak 3. XII., Generalna skupština UN-a, usvojila je rezoluciju A/74/L.9, radnog naziva Sirijski Golan, o kojoj hrvatski režimski mediji ne pišu. U rezoluciji se između ostalog od Izraela zahtijeva da prekine okupaciju golanske visoravni koja traje 52 godine i povuče na liniju razgraničenja, koja je važila 4. lipnja 1967.

Rezolucija je usvojena s 91 glasom za, 9 glasova protiv i 65 neodlučnih.

Protiv su bili, osim Amerike, Velike Britanije, Kanade, Australije i Izraela, još i Brazil, Maršalovi otoci, Mikronezija i Palau.

Neodlučne su bile i sve vazalne države s jugoslavenskog prostora – uključivši i Srbiju, kojoj je i samoj silom oduzet dio teritorija., a što Socijalistička radnička partija osuđuje. Taj podanički odnos koji te kvazi-suverene tvorevine gaje prema svojim gospodarima je utoliko bolniji jer je Jugoslavija bila jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih i jedan od predvodnika.

Neodlučne su bile i sve evropske države, osim Rusije, Bjelorusije, Moldavije i Turske, koje su glasale u korist rezolucije.

Potrebno je napomenuti da rezolucije Generalne skupštine nisu obavezujuće za razliku od rezolucija Vijeća sigurnosti.

 

4. XII. 2019.

 

Vladimir Kapuralin,

član predsjendištva SRP-a