Rezolucije Inicijative donesene u Bruxellesu

 

U Bruxellesu (Belgija), održan je 7. i 8. 12. ove godine redovni sastanak Komunističkih i Radničkih partija Evrope, u organizaciji Komunističke partije Grčke.

Drugog dana sastanka, održano je redovno godišnje zasjedanje Inicijative europskih komunističkih i radničkih partija. Na oba dva skupa s jugoslavenskog prostora prisustvovali su: predstavnik Socijalističke radničke partije (SRP) iz Hrvatske i predstavnik Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) iz Srbije.

 

https://www.srp.hr/socijalisticka-radnicka-partija-hrvatske-na-sastanku-europskih-komunistickih-i-radnickih-partija/

 

U nastavku su dvije rezolucije koje su donesene tokom sastanka: ona “O osudi imperijalističkih napada SAD, EU i NATO pakta diljem svijeta koji uzrokuju velike patnje naroda” i druga rezolucija: “O odlučnom odgovoru protunarodnoj ofenzivi kapitalista”.

 

SAD, EU i NATO snose ogromnu odgovornost za pokolj naroda

Događaji u Siriji, Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i Ukrajini ponovno naglašavaju da se kapitalistička protunarodna agresija intenzivira, unutarimperijalistički antagonizmi se zaoštravaju i sve to dovodi do vojnih intervencija i ratova koji skupo koštaju narode i uzrokuju velike pokrete migranata i izbjeglica.

SAD, imperijalistički savezi EU, NATO i drugi njihovi saveznici, u različitim dijelovima svijeta igraju glavnu ulogu u tim opasnim događajima. U tom cilju, oni koriste, između ostalog, kriminalce iz “Islamske države” na Bliskom istoku i naoružane fašističke bande u Ukrajini.

Komunističke i Radničke partije koje sudjeluju u “Inicijativi” pozivaju radnike:

Da jačaju borbu protiv sudjelovanja svojih zemalja u planovima imperijalističkih sila.
Da jačaju solidarnost s izbjeglicama i narodima koji se suočavaju s imperijalističkim agresijama.
Da jačaju borbu protiv privatnih monopola, kapitalizma i buržujskih država koje uzrokuju imperijalističke agresije i ratove.

 

Moramo odgovoriti odlučno kapitalističkoj ofenzivi!

Sedam godina nakon izbijanja kapitalističke krize, u uvjetima niske stope ekonomskog rasta i zabrinutosti buržujske klase o mogućoj novoj krizi, snage kapitalizma intenziviraju svoju ofenzivu protiv radničke klase i narodnih masa promicanjem tzv. kapitalističkog restrukturiranja.

Rezultati su bolni:

Visoke razine nezaposlenosti, ukidanje kolektivnih ugovora o radu, smanjenje plaća i mirovine, oštrije oporezivanje, širenje fleksibilnih oblika zapošljavanja, povećanje dobi umirovljenja, privatizacije, komercijalizacija i smanjenje zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih usluga, pojačana eksploatacija i uništavanje prirodnog okoliša itd.

Dokazano je u praksi da cilj kapitalističkog oporavka, kojeg promiču buržujske liberalne i socijaldemokratske snage i oportunisti, ide ruku pod ruku s politikom ukidanja prava radnih ljudi i intenziviranja eksploatacije.

Borba radnih ljudi se razvija u mnogim zemljama u okviru tih teških uvjeta. Buržoazija je zabrinuta. Nastoji spriječiti razvoj klasne borbe i bilo kakvog izazova svojoj dominaciji i pribjegava autoritarnosti i represiji. Mjere ograničavanja prava na štrajk, da bi se ograničila sindikalna i politička prava, provode se diljem Europe.

Kapitalističke snage jačaju antikomunizam. Antikomunistički otrov se koristi posebno protiv omladine kroz iskrivljavanje povijesnih činjenica i širenje antikomunizma kroz školski sustav, masovne medije i druge buržujske kanale.

Mjere zabrane komunističke ideologije i komunističkih partija u namjeri da se spriječi njihovo djelovanje na razne načine se provode u Ukrajini, Kazahstanu, u Baltičkim zemljama, u istočnoj i srednjoj Europi.

Pod izgovorom “borbe protiv terorizma” koncept radikalizacije se kriminalizira, misleći pritom na borbu za oslobođenje od građanske ideologije, borbu za društveni napredak i svrgavanje ovog trulog sustava eksploatacije: kapitalizma.

Komunističke i radničke partije koje sudjeluju u “Inicijativi” pozivaju sve radne ljude, narodne mase i mlade da odbace antikomunizam i odgovore odlučno višestrukim ofenzivama kapitalista jačanjem svojih organizacija i borbom protiv proturadničkih i protunarodnih mjera, razvijanjem masovnih borbenih pokreta, uzimajući kao temelj suvremene potrebe naroda te zaštitu okoliša.

Radnička klasa i radni ljudi imaju dovoljno snage da se bore za svoja prava protiv kapitala i imperijalističkih snaga.

Komunisti će biti u prvim redovima ove borbe. Iskustvo kapitalističkog barbarstva naglašava nužnost stvaranja socijalističkog društva i ukidanja izrabljivanja čovjeka po čovjeku.

 

Bruxelles,  8. XII. 2015.