SRP I DRUŠTVO JOSIP BROZ TITO OBILJEŽILI DAN BORCA

Danas je, povodom Dana borca, dana kada je 4. jula 1941. godine Komunistička partija Jugoslavije pozvala narode na sveopći oružani ustanak protiv fašističkog okupatora i domaćih izdajnika, već tradicionalno, zajednička delegacija drugarica i drugova iz SRP-a i Društva “Josip Broz Tito” Split polaganjem cvijeća izrazila duboku zahvalnost borcima NOR-a, koji su se masovno odazvali pozivu, prvobitno stvarajući slabo naoružane male partizanske odrede, a koji su vremenom prerasli u respektabilnu armiju sposobnu poraziti neprijatelja i narodu ostvariti slobodu i mir.

Vječna slava Titovim partizanima!

Split, 4. 7. 2024.