SRP KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU

SRP Konferencija za štampu

y317325736718027

Datum održavanja: 14. I 2013.
Mjesto održavanja: Umag
Tema: Ponašanje crkve

– Crkva se danas u Hrvatskoj ponaša na način kao što se ponašala u srednjem vijeku, kad je bila vodeća snaga društva.

– Povijest, ali i slikarska ostavština majstora Vincenta iz Kastva u liku freski kod Berma, ukazuju da je u srednjem vijeku crkva kao institucija bila ispred suverena.

– Crkva se u Hrvatskoj ponaša tako jer joj to omogućava politika, a politika joj to omogućava jer je i uz pomoć crkve došla na vlast nakon secesije 90-ih. I crkva danas samo naplaćuje svoju uslugu na bahat i arogantan način, a politika vraća dug i pri tome guta knedle i ponizno trpi šamare.

– Izlaz iz postojeće situacije mi u SRP-u vidimo tako da se crkvu odvoji od države i politike, jer ona to danas u Hrvatskoj nije, već je duboko involvirana u stvari koje se tiču države i politike. Crkvu treba svesti u vlastite okvire gdje bi se bavila svojim poslanjem, pronošenjem vjere i vjerskim pitanjima, umjesto stvarima za koje nije stručna ni kompetentna.
Naravno da bi se to postiglo, potrebno je najprije da država odustane od njenog rastrošnog financiranja, koje je iznad uobičajene prakse šireg kruga zemalja. Ta je sredstva potrebno upotrebiti za društveno korisne programe, a crkva bi trebalo da se financira od strane njenih korisnika.

Predsjednik
Vladimir Kapuralin