SRP na HRT-u

SRP na HRT-u

Ivan Plješa, predsjednik SRP-a

Sve druge političke opcije zastupaju kapital, a Socijalistička radnička partija Hrvatske budućnost vidi u društvenom vlasništvu i radničkom samoupravljanju. Glas za SRP je, ističu, glas za suspenziju Zakona o pretvorbi i privatizaciji, za uvođenje suodlučivanja radnika, kompletnu reviziju privatizacije banaka, za ukidanje županija i solidarno financiranje zadravstvene zaštite, obrazovanja i mirovina.

Preuzeto sa HRT : Izbori 2011. – Bonusi