U IZMIRU ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE IMCWP

8. lipnja u Izmiru, u Turskoj, završen je sastanak radne grupe Međunarodnog susreta komunističkih i radničkih partija IMCWP, na kojem se raspravljalo o pitanjima vezanim za organizaciju 21. međunarodnog sastanka ove godine .

Na sastanku su sudjelovale delegacije sljedećih članica radne grupe: Komunistička partija Brazila, Komunistička partija Kine, Komunistička partija Kube, AKEL Cipar, Komunistička partija Češke i Moravske, Komunistička partija Grčke, Radnička partija Mađarske , Komunistička partija Indije, Komunistička partija Indije marksista, Tudeh partija Irana, Radnička partija Koreje, Komunistička partija Libanona, Komunistička partija Nepala, Palestinska komunistička partija, Komunistička partija Portugala, Komunistička partija Ruske Federacije, Komunistička partija Španjolske, Komunistička partija Južne Afrike, Komunistička partija Turske, Komunistička partija Ukrajine, Komunistička partija Vijetnama, Komunistička partija španjolskog naroda, Komunistička partija Sirije- ujedinjena, Komunistička partija Italija, Komunistička partija Francuske.

Odlučeno je da će se sljedeći 21. Međunarodni susret komunističkih i radničkih partija IMCWP održati u Izmiru, od 18. – 20. oktobra, u suorganizaciji Komunističke partije Turske i Komunističke partije Grčke. Tema 21. IMCWP bit će: “100. godišnjica osnivanja Komunističke internacionale. Borba za mir i socijalizam se nastavlja!”.

Također je odlučeno da se organizira misija solidarnosti komunističkih i radničkih stranaka u Siriji, dok će se u sljedećih nekoliko dana objaviti četiri rezolucije solidarnosti s narodima i strankama Irana, Sirije, Sudana i Poljske.

 

Vladimir Kapuralin