Vladimir Kapuralin, predsjednik SRP-a predstavio svoj program

“RAZBIJTE STEREOTIPE I OKOVE; NE KALKULIRAJTE NEGO GLASAJTE NA OSNOVU OSJEĆAJA I PRIPADNOSTI”

Danas je na tržnici Vladimir Kapuralin predstavio svoj program i listu za VIII izbornu jedinicu koji se biračima obratio sa slijedećom porukom: „Dosadašnje iskustvo govori, da punih dvadeset i pet godina nakon otimanja svega što su generacije prije toga postigle, instaliranjem neoliberalnog kapitalizma i uvođenja igrokaza zvanog „parlamentarna demokracija“ svi oni koji žive od svog fizičkog ili umnog rada, osim što su izgubili mogućnost odlučivanja, ostali su i bez političkog subjekta u tom parlamentu, koji bi štitio njihove povijesne interese. Posljedice tog procesa vidljive su na svakom koraku, a iskazuju se kroz gubitak stečenih socijalnih, ekonomskih, pravnih i općenito civilizacijskih dosega.

Razlog tome je što sve do sada u Saboru zastupljene stranke, zastupaju građansku opciju i one štite povijesne interese kapitala a ne rada.

I to nije ništa neobično, dapače, uloga buržoaskih ili građanskih partija, bez obzira kojem polu pripadale sastoji se u tome da štite interese kapitala. I tu ne vrijedi zakon spojenih posuda, nego upravo suprotno. Da bi u jednoj posudi bilo puno, u drugoj mora biti toliko manje.

Socijalistička Radnička Partija je u ovom trenutku jedina politička partija u Hrvatskoj koja svoj program zasniva na klasnom argumentu, što znači nadređenost interesa rada i prava koja iz njega ističu nad pravima na profit, malobrojnih izrabljivača tuđeg rada.

To po n-ti put dokazuje da više brinemo i o nacionalnim interesima od ostalih građanskih stranaka, pa i onih ekstremnih klero-fašističkih. Jer interesi radnih ljudi ne mogu biti u suprotnosti sa nacionalnima, dočim interesi kapitala mogu biti u koliziji sa nacionalnima, jer je kapital transgranični i transnacionalni.

Stoga upućujemo otvoreni poziv radničkoj klasi, simpatizerima i biračima u Republici Hrvatskoj koji sebe vide i doživljavaju kao istinske ljevičare da se prilikom određivanja kome će dati glas, više rukovode vlastitom pozicijom u društvu i vlastitim interesom, nego interesom neke virtualne ljevice.

Svi Vi, posebno onaj značajan dio neodlučnih i razočaranih, koji ne vjerujete da išta možete promijeniti, odbacite okove koji Vas sputavaju, Vi ste realna snaga, izađite na izbore. Vaš glas vrijedi kao i glas svakog drugog građanina, bez obzira na dob, spol, obrazovanje, vjeroispovijest, nacionalnost, socijalno stanje i ostalo.“

Kapuralin je istaknuo i prioritete od kojih je na prvom mjestu povratak oduzetog vlasništva, zatim snaženje poljoprivrede i proizvodnja hrane, zabrana rasprodaje strancima preostalih poslovnih subjekata, poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, deklerikalizaciju države (odvajanje crkve od države, ukidanje vjeronauka u školama i raskid ugovora s Vatikanom), te izlazak iz NATO pakta i iz Europske Unije.

(Rex)

 

Objavljeno 04/11/15 u 12:25 PM unutar kategorije Naslovnica • Politika •

http://www.regionalexpress.hr/site/more/vladimir-kapuralin-predsjednik-srp-a-predstavio-svoj-program