ZAHVALA

Socijalistička radnička partija Hrvatske zahvaljuje svim političkim partijama, organizacijama, udrugama i pojedincima koji su nam uputili čestitke povodom 25. godišnjice osnutka SRP-a.

Živio proleterski internacionalizam!
Živio antiimperijalizam!
Živjela Socijalistička radnička partija Hrvatske – SRP!