ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA PROTIV IZRAELSKIH VOJNIH OPERACIJA U PALESTINI

Komunističke omladinske organizacije koje stoje iza ovog saopštenja oštro osuđuju vojne operacije Izraelske države protiv Palestinskog naroda koje su do sada već rezultirale gubitkom više stotina života.

Sjedinjene Američke Države, ali takođe i Evropska Unija, koji ohrabruju kriminalne aktivnosti Izraela pružajući mu punu podršku, izjednačavajući počinioce zločina sa žrtvama, unapređujući političke, finansijske i vojne veze sa Izraelom, organizujući zajedničke vojne vežbe sa Izraelskom vojskom, kao posledicu snose veliku odgovornost za kontinuirane zločine protiv Palestinskog naroda i njegove omladine.

Komunističke omladinske organizacije pozivaju mlade širom sveta da zajedničkom borbom i međunarodnom solidarnošću zaustavimo genocid Izraela nad Palestinskim narodom koji se nalazi na nišanu imperijalističke agresije koja predstavlja deo šire imperijalističke strategije za područje Bliskog Istoka i Istočnog Mediterana.

Zahtevamo:

-Da se vojne operacije Izraelske vojske protiv Palestinskog naroda odmah zaustave.

-Da Izraelska okupaciona vojska i svi naseljenici napuste palestinske teritorije.

-Oslobađanje svih političkih zatvorenika iz Izraelskih zatvora i omogućavanje svim Palestincima da se vrate svojim domovima.

-Ukidanje zajedničkih vojnih vežbi i svih ugovora o vojnoj saradnji sa Izraelom.

-Uspostavljanje nezavisne Palestinske drzave u granicama iz 1967. sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.

 
Potpisnice:

KO Austrije-KJO

KO Bolivije-JCB

KO Brazila-UJC

KO Kanade

MS Hrvatska-SRP

KO Kipar-EDON

KO Češka-KSM

KO Ekvador-JCE

KO Francuska-MJCF

KO Grčka-KNE

KO Irska

KO Izrael

KO Italija-FGC

KO Luksemburg

KO Meksiko-FJC

KO Paragvaj-JCP

KO Peru “Patrai Roja” – JCP PR

KO Peru-JCP

KO Portugal -JCP

KO Rusija – RKSMb

SKOJ-Srbija

KO Španija-CJC

KO Švedska-SKU

KO Sirija – Khaled Bagdash CY