Značaj, perspektive i izazovi Marksove teorije u savremenom društvu

Na poziv Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), predstavnik Mladih Socijalista Socijalističke radničke partije Hrvatske (MS) sudjelovao je 28. 4. 2018. u Beogradu na međunarodnom seminaru “Značaj, perspektive i izazovi Marksove teorije u savremenom društvu” koji je održan na Fakultetu za medije i komunikacije povodom 200. godišnjice rođenja Karla Marxa i na kojem su učestvovali članovi sekretarijata Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), Prvi sekretar SKOJ-a, Generalni sekretar Svjetske federacije demokratske omladine (WFDY) – predstavljajući također Savez mladih komunista Kube (UJC) – predstavnik Saveza socijalističke omladine Šri Lanke (JVP) – također predstavnik Azije pri sekretarijatu WFDY – predstavnica Komunističke omladine Grčke (KNE), predstavnik Komunističke omladine Turske (TKP) te predstavnica Komunističke omladine Portugala (UJC). Na seminaru su iznijeta brojna zapažanja o značaju Marxove analize i njegovom historijskom doprinosu revolucionarnoj teoriji i praksi.

Sljedećega dana, 29. 4. 2018., održan je IV. Kongres Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Tokom kongresa, međunarodni predstavnici su održali pozdravne govore.
Predstavnik Mladih Socijalista je u svome govoru istakao zajedničku historiju, borbu naroda, radničke klase i omladine Hrvatske i Srbije za Narodno oslobođenje i Narodnu revoluciju te socijalističku izgradnju. Također je naglasio da je potrebno jačati suradnju i međunarodnu solidarnost u sadašnjoj i budućoj borbi za prava i slobodu omladine, studenata i radnika protiv eksploatacije i nepravde kapitalizma, imperijalizma, fašizma, nacionalizma i klerikalizma, posebno se osvrnuvši na historijski revizionizam koji se u Hrvatskoj i Srbiji sprovodi paralelno pod utjecajem nacionalističkih elita.

Međunarodni delegati su iskoristili kongres i za međusobno druženje u sklopu kojega su održani mnogobrojni bilateralni sastanci tokom kojih se diskutiralo o političkom stanju kako na međunarodnoj tako i na lokalnoj političkoj sceni te o daljnjoj suradnji.

Kao praktični dokaz međunarodne proleterske solidarnosti, predstavnik Mladih Socijalista se priključio drugovima iz NKPJ i SKOJ-a u tradicionalnom obilježavanju 1. Maja, Prazniku rada u Beogradu.

Izvršni Odbor Mladih Socijalista SRP