Archive for Radnici

PODRŠKA KANDIDATIMA KOMINTERN-a NA IZBORIMA ZA RADNIČKU KOMORU AUSTRIJE

Socijalistička radnička partija Hrvatske izražava podršku kandidatima KOMinterna i poziva sve građanke i građane Hrvatske, kao i drugih republika ex-SFRJ, koji imaju radnu dozvolu u Austriji da daju svoju podršku zaokruživanjem liste KOMinterna (Komunistička sindikalna inicijativa-Internacional) na izborima za Radničku komoru.

Ovo je jedinstvena prilika da se učešćem na izborima koji se za Radničku komoru održavaju svakih pet godina, davanjem povjerenja listi KOMinterna, utječe na poboljšanje uvjeta rada i života zaposlenih u Austriji.

Radnička komora je jedinstveno tijelo koje je zakonski zastupnik zaposlenih u Austriji, koje zajedno sa sindikatima može utjecati na uvjete rada i na zaštitu potrošača.

Radnička komora preko svojih tijela aktivno učestvuje u izradi i promjenama Zakona o radu, pruža pravnu i savjetodavnu pomoć zaposlenima, dodatno obrazovanje i različite oblike obuke za različite poslove, kao i istraživanje u oblasti socijalno-političkih tema i njihov utjecaj na položaj zaposlenih.

Izbori za Radničku komoru počinju u siječnju 2019. godine i bit će održani u svim saveznim državama Republike Austrije. Na izborima može učestvovati svatko tko ima radnu dozvolu u Austriji BEZ obzira da li posjeduje austrijsko državljanstvo ili ne!

Svjesni da se značajan broj građana Hrvatske i s prostora drugih republika ex-SFRJ nalazi na privremenom ili stalnom radu u Austriji, pozivamo ih da daju podršku kandidatima listi KOMinterna u svim saveznim državama Austrije. Svojom podrškom utječu na kreiranju uvjeta u kojima rade i žive u Austriji, ali i doprinijeti promjenama u Austriji koje se mogu pozitivno odraziti i na položaj radnika u Hrvatskoj. Ne zaboravimo  da je austrijski kapital u velikom postotku zastupljen u bankarskom, telekomunikacijskom kao i turističkom sektoru.

Predizborni slogan KOMinterne glasi: „Klasna borba, a ne socijalno partnerstvo“. KOMinterna ne vjeruje u trule kompromise između radnika/ca i poslodavaca, nego znaju da radnici/ce moraju sami izboriti svoja prava. Takva politika se jasno pokazala na stotine puta u praksi.

 

KOMinterna zahtjeva:

– Povećanje minimalca za radnike

– Skraćenje radnog vremena

– Ukidanje prekarnih i drugih atipičnih radnih odnosa

– Povećanje poreza za korporacije i bogate

– Eksproprijacija banki i korporacija

– besplatno zdravstveno osiguranje i obrazovanje

– jednaka prava za sve ljude koji u Austriji žive, neovisno o porijeklu!

 

Radnice i radnici,

Ne nasjedajte na parole i obećanja drugih sindikata koji su, bez obzira na ime (Socijal-demokratski, Kršćansko-socijalni, Slobodarski ili Zeleni). Sve navedene organizacije, osim KOMinterna, služe interesima krupnog kapitala te su zagovornici austrijskog ekonomskog imperijalizma na prostoru Hrvatske, bivše Jugoslavije i na Balkanu. Neki, poput FPÖ (Slobodarska stranka Austrije) imaju snažnu rasističku i antiimigrantsku retoriku koja će se nakon migranata sa Bliskog istoka usmjeriti i na vas, dok su socijal-demokrati, koji imaju većinu u Radničkoj komori, više puta izigrali upravo one koje trebaju zastupati – prodajom i izdajom interesa radnika/ca desno-konzervativnoj vladi Austrije koja je zastupa krupni kapital.

Radnice i radnici, dajte svoj glas kandidatima KOMinterna jer time ćete doprinijeti očuvanju svojih radnih mjesta, poboljšanju uvjeta rada i socijalnog položaja.

TRIBINA: SAMOUPRAVLJANJE – ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

Obilježavajući 21. godišnjicu osnutka Socijalističke radničke partije, 25. 10. 2018. održali smo tribinu “Samoupravljanje, iskustva i perspektive”.

Hrvatska je imala značajno iskustvo samoupravljanja, ali su u tranziciji pometeni svi njegovi tragovi. Sam termin je danas gotovo tabu, a stari režim socijalističkog samoupravljanja se ili ne spominje ili se ismijava. Tvrdi se da je bio dugoročno neodrživ i da nije predstavljao stvarnu radničku participaciju u poduzećima, već da se u praksi radilo samo o formalnostima kojima se stvarao privid da radnici upravljaju poduzećima, a stvarnu vlast su imali direktori i politokracije izvan poduzeća.

Na tribini smo tražili odgovore na pitanja o tome kakav je bio naš samoupravni socijalizam i kakve su perspektive samoupravljanja. Izlagači su bili politolog dr. Pavle Vukčević, ekonomski analitičar i novinar Domagoj Mihaljević i dr. filozofije Luka Bogdanić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Pogledajte snimku tribine.

POZIV NA TRIBINU: SAMOUPRAVLJANJE – ISKUSTVA I PERSPEKTIVE


Hit Counter by http://yizhantech.com/