GO SRP ZAGREB – IZBORNA SKUPŠTINA

Gradska organizacija SRP-a Zagreba održala je redovnu izbornu Skupštinu 17. 09. 2016. godine u prostorijama SABA, ul. Pavla Hatza 16 u Zagrebu, i usvojila provedbeni Program za naredno mandatno razdoblje te izabrala novo rukovodstvo.

Novi predsjednik je Hinko Seglin, a zamjenica predsjednika je Vesna Konigsknecht. Dužnost tajnika obavljat će Stjepan Šafran i Živana Salšić. Uz njih, članove predsjedništva čine: Mihael Mrvoš, Zdravko Koić, Ivan Tonković, Spomenka Jagunić i blagajnica Dragica Lovreković.

U Nadzorni odbor izabrani su: mr. Zdravko Mihaljević, Ljiljana Kajfeš-Žele i dipl. oec Milica Medvedović.

Uz članove organizacije, Skupštini su prisustvovali predsjednik Savjeta SRP-a Hrvatske dr. Saša Blagus i predsjednik SRP-a Hrvatske dipl. ing. Vladimir Kapularin.

 

 

 

PROGRAM RADA

za naredno mandatno razdoblje (2016-2020) Gradske organizacije SRP Zagreba

 

SRP jedina lijeva partija u Hrvatskoj

 

Živimo u vremenu ponovnog razbuktavanja nacionalnih strasti i neofašizma gdje se na SRP gleda kao partiju „jugokomunističke zločinačke vlasti“ i sa strane vladajućih i sa strane oporbenih „desnih“ stranaka. U uvjetima potpune medijske blokade, ciljanog  zatiranja i „S“ od Socijalizma, teško je partiji naše programske orijentacije javnosti predstaviti svoje programske ciljeve i ponuditi realan program izlaska društva iz dužničkog ropstva u koje su ga u ovih 26 godina vladanja dovele stranke koje su na vlasti ili su participirale u vlasti. Za napomenuti je da Hrvatsku u 2017. godini čeka plaćanje samo kamata na zaduženja ovih „vladara“ u visini čitavog Hrvatskog duga bivše Socijalističke samoupravne Republike Hrvatske(bila je tada Hrvatska jedna od najniže zaduženih zemalja Svijeta).

Od 1990. godine kada je došlo do promjene društveno-političkog sistema, zaustavljen je razvoj ovog društva u cjelini.

Povijest je perfidno vraćena na događaje iz 1945. god. Period od 1945. do 1990. god. lažno se predstavlja mlađim generacijama promašajem, zabludom, nasiljem i zločinom nad vlastitim narodom.

 

Zašto samoupravni socijalizam?

Okrenemo li se rezultatima i brojkama, s pravom možemo i moramo konstatirati da je ovaj društveni poredak nastao na lažima i lažnim obećanjima.

U onom vremenu stvarano je i stvoreno društvo u kojem se nikad u povijesti ovog naroda nije živjelo bolje, sretnije, veselije i s manje duga.

Razvili su se u tom poretku neki elementi pune demokracije, prije svega u ekonomskoj i socijalnoj sferi. Bio je to poredak koji je u Svijetu dao jedan od najboljih privrednih napredaka. Bio je to od 1952. godine društveni poredak Samoupravnog Socijalizma; ne komunizma. Otuda SRP slijedi njegova pozitivna dostignuća i to ne samo njega nego i pozitivna iskustva socijalističkih, komunističkih, socijaldemokratskih i ekoloških partija EU i Svijeta.

Bio je to poredak o kojem se i pojedini rušioci istog pozitivno izjašnjavaju (dr.Marko Veselica u V.L. od 9. 11. 2003.g. izjavljuje da je u komunizmu bilo bolje i živjelo se bolje nego sada, a Josip Manolić u V.L. od 31. 7. 2016.god. izjavljuje da želi da razvijemo socijalnu državu; da nastavimo onaj neposredni put razvoja samoupravnog Socijalizma jer je to najpravedniji put koji čovječanstvo očekuje).

Samoupravna prava, odnosi i tijela u svim proizvodnim radnim i teritorijalnim kolektivima nakon 1990. god. su u cijelosti dokinuta, a dala su u Svijetu neviđene rezultate. Iz zaostale agrarne zemlje u trideset godina rada dosegli smo nivo srednje razvijene evropske zemlje.

SRP je partija koja je osudila i osuđuje politički monopolizam toga doba i politički monopol, koji su se pravdali diktaturom proleterijata, kao i elemente kulta ličnosti, birokratske privilegije i uzurpacije, kažnjavanja verbalnog delikta i diskriminaciju prema vjernicima. Osuđuje i egzekucije i kažnjavanja ljudi bez suđenja, a kojih je bilo na svršetku Drugog svjetskog rata i u godinama nakon njega te u godinama otpora Staljinu i sukoba sa Informbiroom.

Međutim, ne može se osporiti epohalna tendencija samoupravljanja, ali bez političkog monopola, da ljudi radničke klase i naroda odlučuju o uvjetima i plodovima svoga rada i da sudjeluju u odlučivanju u mjesnoj četvrti, općini; te se referendumima izjašnjavaju o značajnim pitanjima proizvodnih, radnih, lokalnih kolektiviteta, da odlučuju i o zapošljavanju i o otpuštanju s posla, o sredstvima koja izdvajaju za komunalni standard, obrazovanje zdravstvo, sport, odmor i rekreaciju itd.

Vrijeme je u ovih 25 godina vlasti dviju stranaka, svake sa svojim „satelitima“, pokazalo da je zemlja opljačkana, privredno razorena, a narod bačen u dužničko ropstvo uz pomoć posijane nacionalne mržnje. Pojavljuju se i oblici novog  robovlasništva.

Skorim osviještenjem naroda, samoupravljanje, ali bez ikakvog političkog monopola, nije nešto što je povijesno prevladano, već nešto što će se, htjeli to ili ne „sadašnji vladari“, ponovo rađati.

Stoga gradska organizacija grada Zagreba u svom provedbenom programu za mandatno razdoblje do redovne izborne Skupštine ističe sljedeće prioritete rada:

1. Kadrovsko jačanje zagrebačke organizacije i njezine uloge u društvenom životu grada.

– tjedno otvoreno (za sve članove) sastajanje Predsjedništva na kojem će biti razmatrana tekuća problematika organizacije i izvršenje zadanih si planova, uz pretres aktualne situacije u gradu i šire; usuglašavanje stavova i putem elektronske pošte iznošenje istih;

– redovito mjesečno sastajanje članstva uz osvrt na aktualnu društveno-političku situaciju u gradu i društvu, zauzimanje stavova i iznošenje istih u javnost;

– tjedno stranačko dežurstva prije i poslije podne uz vođenje događaja;

– mjesečno ubiranje članarine i dobrovoljnih priloga.

– izobrazba kadrova kroz aktualna predavanja prilagođena programu partije (jednom kvartalno);

– okrugli stolovi na aktualne gradske i društvene teme (dva puta godišnje – prva tema „Samoupravljanje kao društveni proces“);

– prodor gradske organizacije u javnost sa stavovima SRP-a o suzbijanju laži o socijalizmu; o socijalističkoj alternativi; o političkoj, ekonomskoj i socijalnoj demokraciji nekad i sad uz komentar što da se radi;

– borba u javnosti organizacije za gospodarski i svekoliki razvoj grada (Nova bolnica, zagrebačke terme, i lječilište s dioničkim vlasništvom građana grada u visini njihovog učešća iz desetgodišnjeg njihovog izdvajanja iz dohotka, industriska obnova grada jer je Zagreb bio prvi industrijski grad jugoistočne Evrope i Male Azije,a sada je industrijska ropotarnica);

–  smanjenja ovlasti gradonačelnika i zalaganje za izmjene takvih zakona po kojima se zamjenici mogu mijenjati iz zatvora, delegati Skupštine volonteri itd.;

– priprema za lokalne izbore mjesnih četvrti i grada Zagreba (do 11. mj. ove godina formirati izborni stožer kome će na raspolaganju stajati predsjedništvo i članstvo, a koje će osmisliti borbu za vlast i koga podržati za novog gradonačelnika);

– život partije i njezinog članstva (okupljanja povodom značajnih događaja i njihovih obilježja, izleti, obilazak bolesnih i dr.);

– izrada amblema, zastavica i ostalih obilježja, hodogram aktivnosti kako privući novo članstvo;

– suradnja s drugim partijama, strankama, udrugama i sindikatima;

– formiranje stalnog tima za rad s mladima i njihovi zadaci;

– ciljani istupi u medijima; izjave za javnost i konferencije za štampu (formiranje tima).

 

2. Programske aktivnosti gradske organizacije na društvenom planu

 

SRP teži društvu rada, a ne kapitala

Svima nam je jasno da kotač povijesti ne možemo vratiti unazad; da je samoupravni socijalizam s ljudskim likom na ovim prostorima daleka budućnost, ali možemo i moramo djelovati da sadašnje društvo bude bolje, organiziranije, poštenije, da bude društvo rada – rada od kojeg radnik i njegova obitelj mogu da žive.

U tom pravcu gradska organizacija zajedno sa SRP-om R.H. djelovat će:

– na zalaganju za cjelokupne reforme države i društva,jer postojeće nije zasnovano na radu niti na sopstvenom kapitalu i dovelo je državu i njezin narod u dužničko ropstvo;

– da se stavi van snage neustavan Zakon kojim se ograničuje pravo većinskog vlasništva radnicima nad poduzećima (ograničenje je prava na 25%);

– formiranje radničkog dioničkog fonda u kojem će radnik, isključivo samo radnik, moći trgovati sa svojim radničkim dionicama isključivo s radničkim dioničkim društvom (time će udjel radničkog dioničarstva u poduzećima biti zaštićen);

– da se u državi uz privatno i državno vlasništvo uvede i društveno vlasništvo jer se u prošlosti dokazalo da je bitno bolji gospodar od države i drugih novopečenih gospodara;

– da se u državi definiraju poduzeća od značaja za razvoj države i društva i stave u većinsko državno, odnosno društveno, vlasništvo uz ukidanje menadžerskih ugovora i menadžeri da dijele dobro i zlo s radnicima (plaće prema rezultatu rada);

– da se formiraju naše banke koje će formirati naša poduzeća za njihov sopstveni razvoj i zaustavi odljev našeg kapitala u inozemstvo (ovo banaka što je prodano ne samo da je zauvijek izgubljeno, već služi za izvlačenje i iznošenje našeg kapitala van naših granica – godišnje 17 i više milijardi kuna; nemilosrdno stavljaju naš narod u dužničko ropstvo ostavljajući ga bez imovine,kuća i stanova), donošenje Zakona kojim bi se onemogućilo stavljanje hipoteke na stanove i kuće, a čime se vrši prisvajanje imovine naše domovine i utječe na njenu samostalnost; u našoj zemlji naša valuta – ne franak;

– povratak upravnih odbora u poduzeća kako bi sopstvena struka došla do izražaja, upravljala, kreirala njihov razvoj i dijelila istu sudbinu s radnicima živeći od svoga rada – to podrazumijeva ukidanje nadzornih odbora i menadžera koji nisu vezani za uspjeh i neuspjeh poduzeća i faktično ne žive od svoga rada;

– zalaganje za postavljanje društvenog sistema pravednije raspodjele u kojoj će svatko živjeti od rada, a ne od nerada;

– poništenje Vatikanskih ugovora, odvajanje crkve od države i smanjenje njezinog upliva na kreiranje vlasti i vođenje društva te odstranjenje vjeronauka iz škola;

– donošenje Zakona o zabrani uvoza GMO hrane (imamo Zakon o zabrani proizvodnje, ali ne i uvoza);

– donošenje Zakona i efikasnih mjera za zaštitu naše proizvodnje i našeg tržišta.

 

 

Predsjednik radnog predsjedništva: Gojko Maričić

 

 

Napomena:prijedlog programa je dat s ciljem da svatko od članova da primjedbe i prijedloge kako bi stvorili ono za što ćemo se zajednički zalagati i izmijenjeni, nadopunjeni i usvojeni program zajedno provoditi.