IN MEMORIAM: BRANKO MAMULA (1921. – 2021.)

U Tivtu je u 101. godini zbog komplikacija prouzrokovanih korona virusom preminu Branko Mamula, umirovljeni admiral flote Jugoslavenske ratne mornarice, nekadašnji načelnik generalštaba JNA, savezni sekretar za narodnu obranu SFRJ i učesnik NOB-e naroda Jugoslavije.

Branko Mamula rođen je 30. maja 1921. godine u Slavskom Polju kod Vrginmosta u krajiškoj obitelji srpske nacinalnosti, čiji je jedan predak, Lazar Mamula, sredinom XIX. stoljeća, u svojstvu austrougarskog generala, podigao niz obrambenih fortifikacija na ulazu u Bokokotorski zaljev. For na otoku Lastavica nazvan je po njemu Mamula, a i sam otok se od tog vremena u javnoj komunikaciji naziva Mamula.

Mladi Branko nije se opredijelio za vojnu karijeru poput mnogih njegovih predaka, ali je II. svjetski rat, okupacija zemlje i instalacija marionetske ustaške tvorevine NDH i kod njega, kao i mnogih njegovih suvremenika, dovelo do radikalnih promjena prvobitno zacrtanog životnog puta. Kao SKOJ-evac, od 1939. godine, i svjedok zločina koje su ustaše činile na Kordunu, prihvatio je poziv Komunističke partije Jugoslavije i pristupio oružanoj borbi u kojoj je izgubio dio rodbine, među kojima majku, dvije sestre i brata. Nakon preboljenog tifusa, raspoređen je za političkog komesara 8. kordunaške divizije u Pomorsku komandu sjevernog Jadrana. Zadnje godine rata proveo je kao komandant partizanske flote u nastajanju, kasnije partizanske mornarice, u borbama za oslobođenje sjevernog Jadrana.

Nakon rata nastavio je vojnu karijeru. Iz rata izlazi u činu pukovnika, školuje se na Višoj vojnopomorskoj akademiji koju završava kao najbolji u klasi. 1958. godine završio je mornarički štabni kurs u Velikoj Britaniji, a nakon povratka operativu u Ratnoj školi JNA.

U svojoj bogatoj, dinamičnoj karijeri, obavljao je mnoge zahtjevne dužnosti u zemlji i inozemstvu. Početkom 60-ih, u sklopu pomaganja novooslobođenih zemalja pripadnica Pokreta nesvrstanih, proveo je dvije godine u Sudanu u svojstvu vojnog savjetnika.

Impozantan je niz zaduženja koje je obavljao od završetka rata do umirovljenja:

Komandant Vojnopomorskog područja Pula, pomoćnik komandanta Četvrte armijske oblasti, zamjenik načelnika Mornaričke uprave u Državnom sekretarijatu za narodnu obranu, načelnik Uprave ratne mornarice i pomoćnik Državnog sekretara za narodnu obranu.

Nakon organizacionih promjena u sektoru ratne mornarice, nastavlja dužnost pomoćnika Državnog sekretara za narodnu obranu i dodatno preuzima dužnost komandanta Vojnopomorske oblasti. 1979. godine, vrhovni komandant, maršal Josip Broz Tito, imenuje Branka Mamulu načelnikom Generalštaba JNA. 1982. godine, Mamula postaje Savezni sekretar za narodnu obranu, a godinu nakon toga dobiva čin admirala flote i postaje jedini nosioc tog čina u JNA. Na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 1988. godine.

Nakon tektonskih društveno-političkih promjena, secesije i kontrarevolucije 90-ih, nije odstupio od svojih izvornih uvjerenja, poput mnogih svojih nekadašnjih drugova, ostao je vjeran idealima svog vrhovnog komandanta Tita, vrijednostima socijalizma, bratstva, jedinstva i Jugoslaviji, kao optimalnoj zajednici ravnopravnih, slobodnih i emancipiranih naroda.

Slava admiralu Branku Mamuli!

 

Vladimir Kapuralin