IN MEMORIAM – prof. Aldo Bernardini (1935. – 2020.)

U Rimu je 7. aprila u 85-oj godini preminuo univerzitetski profesor i komunist Aldo Bernardini, veliki talijanski i evropski autoritet na području međunarodnog prava.

Rođen je u Rimu 20. maja 1935. godine. Nakon završenog studija prava  na rimskoj La Sapienzi, osvojio je specijalizaciju iz područja međunarodnog prava na Akademiji međunarodnog prava u Hagu. Predavao je u svojstvu redovnog profesora na fakultetu u Teranu, koji je pripadao univerzitetu Chieti, kojeg je kasnije bio rektor.  Kao gostujući profesor nastupao je i predavao na nizu fakulteta, između ostalog u Parizu, Istočnom Berlinu, Pyongyangu, Beogradu, Moskvi, Tripoliju, Bagdadu. Bio je član znanstvenog odbora talijanske nevladine udruge Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia i član grupe svjetskih intelektualaca koja je formirala Međunarodni komitet za obranu Slobodana Miloševića.

Kao vrstan poznavaoc jugoslavenskih prilika i kao iskreni sljedbenik marksističko-lenjinističkih principa, u okviru svojih akademskih kompetencija, u samom je startu  zauzeo antisecesionistički stav, žigošući ulogu velikih sila u „zločinu prema miru“, kako je definirano u statutu Nirnbeškog suda. Fragmentaciju Jugoslavije vidio je kao sredstvo velikih sila u cilju lakšeg podčinjavanja manjih tvorevina svojim interesima.

U mnogim međunarodnim stručnim publikacijama objavio je široki opus radova na temu jugoslavenske krize. Najznačajnije djelo iz tog područja svakako je knjiga „Kako je ubijena Jugoslavija“, koja je bila obavezna literatura za studente iz predmeta međunarodnog prava.

Slava profesoru Aldu Bernardiniju.