IN MEMORIAM: Sabina Zagorc (19. 10. 1926. – 7. 2. 2024.)

U srijedu, 7. 2. 2024., napustila nas je naša draga i cijenjena drugarica Sabina Zagorc, drugarica Beba.

Rođena je 19. 10. 1926. godine u selu Krušljevcu kraj Varaždina. Bila je revolucionarka i borkinja NOR-a od 1943. do 1945., neumorna društvena radnica, velika žena, humanistica i drugarica. Sabina je živjela život hrabre žene, antifašistkinje i aktivne sudionice prijelomnih povijesnih vremena otpora i borbe.

Drugarica Sabina je za svoj ratni put odlikovana te je nosilac Ordena zasluge za narod i medalje za hrabrost. Djelovala je na izgradnji ideala i vrijednosti socijalizma u našoj socijalistiičkoj Jugoslaviji. Aktivno se kasnije uključila i u rad i djelovanje Socijalističke radničke partije Hrvatske.

Njenim odlaskom, izgubili smo vjernu članicu partije, veliku humanisticu i odanu drugaricu.

Drugarice Sabina, veliko ti hvala!