IZBORNI PROGRAM SRP-a: SOCIJALIZAM – RADNICI – PRAVDA

SOCIJALIZAM – RADNICI – PRAVDA

Izborni program

 

Socijalistička radnička partija Hrvatske predstavlja stranku moderne ljevice koja je posvećena ostvarivanju demokratskog socijalizma, socijalne pravde te ekološki održivog razvoja. U našoj viziji Republike Hrvatske, svaki građanin ima pravo na dostojanstven život, materijalni i duhovni boljitak, uz potpuno poštivanje ljudskih prava, slobodu izražavanja mišljenja te slobodu stvaralaštva i istraživanja u svim sferama društva.

Naša stranka okuplja sve koji se bore protiv ekonomske eksploatacije, političkog monopola, diskriminacije i kršenja ljudskih prava. Spremni smo suprotstaviti se svakoj vrsti manipulacije i predrasuda te se zalagati za pravednije društvo s više solidarnosti i jednakosti.

Socijalistička radnička partija Hrvatske nadahnuta je pozitivnim iskustvima socijalističkih, komunističkih i ekoloških stranaka diljem svijeta, ali isto tako temelji svoje principe i praksu na domaćim radničkim i sindikalnim pokretima, težnjama za radničkim samoupravljanjem i oslobođenjem od političkog monopola.

Naša teorijska polazišta crpimo iz humanističkih učenja, socijalističkih načela, marksizma, kao otvorenog sistema mišljenja, te filozofskih, socijalnih i političkih teorija. U fokusu našeg djelovanja su osnovni principi: sloboda, solidarnost, jednakost, radnička prava i pravda.

Socijalistička radnička partija Hrvatske stavlja interese radnika, seljaka i svih koji žive od svog rada u prvi plan svojeg političkog djelovanja. Težimo afirmirati se kao politički glas većine društva koja stvara svoj život svojim radom, bilo fizičkim ili intelektualnim.

Ujedinjeni u našim principima i viziji, radimo na izgradnji pravednijeg i inkluzivnijeg društva koje će osigurati bolju budućnost za sve građane Republike Hrvatske.

Naš izborni program baziramo na sljedećim principima:

 

 1. Zaštita prava radnika, socijalna pravda i solidarnost:
 • Borit ćemo se za prava radnika, osiguravajući pravedne uvjete rada i pravo radnika na odlučivanje o uvjetima i rezultatima svog rada.
 • Zalažemo se za osnivanje posebnih Sudova rada radi zaštite radničkih prava i rješavanja radnih sporova.
 1. Osiguranje temeljnih prava i sloboda:
 • Nastojat ćemo osigurati punu zaštitu prava na privatnu imovinu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, besplatno obrazovanje te porodična i druga prava, kao što su zagarantirana Ustavom i drugim zakonima.
 • Posebnu pažnju posvetit ćemo djeci, mladima, starijim osobama i ženama, osiguravajući im adekvatnu društvenu skrb i podršku.
 1. Borba protiv kriminala i korupcije:
 • Pokrenut ćemo oštre mjere borbe protiv kriminala i korupcije, uključujući i pokretanje kaznenih postupaka za kriminal u pretvorbi i privatizaciji.
 • Zalagat ćemo se za ukidanje ovršnih zakona te povrat na parnični postupak pred sudovima radi zaštite građana od nepravednih ovrha.
 1. Očuvanje kulturnog identiteta i antifašističke tradicije:
 • Nastavit ćemo njegovati antifašističke vrijednosti i kulturu sjećanja te se suprotstavljati bilo kakvim pokušajima rehabilitacije fašizma.
 • Zalagat ćemo se za određivanje državnih granica koje do sada nisu definirane, kao što su Ada na Dunavu, Sv. Gera, Piranski zaljev te granice s BiH i Prevlaka.
 1. Uspostava pravednog vojnog sustava:
 • Promicat ćemo služenje vojnog roka od najmanje 6 mjeseci za sve građane od 18 do 65 godina kako bismo osigurali pripravnost i obučenost vojnih snaga.
 • Osigurat ćemo čuvanje državne granice kroz suradnju vojske i policije radi efikasnije zaštite teritorijalnog integriteta.
 1. Poboljšanje kvalitete života i decentralizacija:
 • Nastojat ćemo težiti uravnoteženom regionalnom razvoju i decentralizaciji kako bismo poboljšali kvalitetu života svih građana, posebno u ruralnim područjima.
 • Poticat ćemo razvoj malih i srednjih poduzeća te obnovu sela radi revitalizacije ruralnih područja.
 1. Zaštita okoliša i prava nacionalnih manjina:
 • Posvetit ćemo se zaštiti okoliša i promicanju održivih praksi radi očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije.
 • Zagovarat ćemo poboljšanje kvalitete života nacionalnih manjina i poštivanje njihovih prava kao sastavnog dijela multikulturalne zajednice Hrvatske.
 1. Društvena briga za zbrinjavanje djece:
 • Zalagat ćemo se za pravo na usvajanje i pružanje adekvatne brige i podrške djeci nakon što napuste domove za djecu, osiguravajući im stabilno okruženje i perspektivu.
 1. Raskidanje Vatikanskih ugovora:
 • Smatramo da je potrebno preispitati odnos države i Crkve te raskinuti Vatikanske ugovore pa makar i jednostrano. Ovo je korak prema sekularizaciji društva i odvajanju crkve od države.
 1. Uvođenje crkvenog poreza:
 • Slijedeći primjer Njemačke, podržavamo uvođenje crkvenog poreza, kako bi se omogućilo da oni koji vjeruju financijski doprinesu svojim crkvama, dok istovremeno nevjernici ne bi bili opterećeni tim teretom.
 1. Zabrana vjeronauka u školama:
 • Vjeronauk u školama ugrožava sekularni karakter obrazovanja i prava pojedinaca na slobodu vjeroispovijesti. Takva praksa direktno potiče na verbalno i fizičko vršnjačko nasilje te bi trebala biti zabranjena radi zaštite prava svih učenika.

Politički pluralizam treba biti osmišljen kako bi uskladio različite interese pojedinaca i društvenih skupina. Osim toga, trebao bi poticati aktivno sudjelovanje građana u civilnom društvu te podržavati inicijative koje omogućuju samoorganizaciju ljudi.

Socijalistička radnička partija Hrvatske jasno stoji iza svog sudjelovanja na izborima iz sljedećih razloga:

 

1.        Naše postojanje i djelovanje, uključujući izlazak na izbore, jasno pokazuje našu dosljednost u borbi za interese radnika, seljaka, siromašnih i obespravljenih. Povijest će zabilježiti da SRP nikada nije bila, a niti će biti na strani onih koji stvaraju društvo gdje je kapital iznad ljudi.

2.        Nastojimo potaknuti i ohrabriti građane Republike Hrvatske koji dijele naše vrijednosti, ali se možda ne usuđuju javno izraziti iz raznih razloga. Njihova pasivnost i neizlazak na izbore jasno ukazuju na nedostatak prave demokracije u RH, čak i nakon trideset godina od razaranja socijalističkog društveno – političkog uređenja.

3.        Pozivamo neodlučne građane da izađu na izbore i svojim glasom jasno iskažu protivljenje surovom kapitalizmu, kriminalu i korupciji.

4.        Nastojimo se zajedno sa sindikatima boriti za prava radnika, seljaka, umirovljenika, gladnih, ovršenih, blokiranih, prognanih i obespravljenih.

5.        Naglašavamo potrebu za solidarnošću, međusobnim poštovanjem i tolerancijom. Vidljivo je da je solidarnost nedostatna s obzirom na broj siromašnih koji traže pomoć, a samo mali dio njih je obuhvaćen takvim inicijativama kao što su pučke kuhinje i Karitas.

(Zamislite da svaki zaposleni i svaki umirovljenik mjesečno izdvoji samo 1 EUR od svojih primanja. Rezultat? U jednoj kasi bilo bi više od 2,5 milijuna EUR-a mjesečno. To je više nego dovoljno za borbu protiv siromaštva. Takva inicijativa bi omogućila osnivanje KASE UZAJAMNE POMOĆI kojoj ne bi smjeli prilaziti HDZ, SDP, svećenici ili branitelji. Dodatna sredstva koja bi se dobila iz proračuna RH i sredstava iz EU učinila bi ovu borbu protiv siromaštva potpunom i uspješnom. Ovo nije samo teorija; to je konkretan korak prema pravednijem društvu koje brine o svojim najranjivijim članovima.)

6.        Zalažemo se za uspostavljanje i razvoj nezavisnih institucija koje će osiguravati slobodu, jednakost i ravnopravnost svih građana. Kršenje ljudskih prava, posebno pripadnika srpske zajednice, i dalje je prisutno, a naša stranka to otvoreno osuđuje i protivi se takvim postupcima.

(Kršenje ljudskih prava srpske zajednice manifestira se kroz sustavno zapostavljanje i nejednak razvoj. Primjerice, samo jednim dekretom, ministar iz MOST-a u vladi HDZ-a protuustavno je odjavio preko 5.000 građana srpske nacionalnosti, što je rezultiralo gubitkom mnogih prava koja su im pripadala. Među tim pravima su mirovine, pravo na povratak i socijalnu pomoć, prava na obiteljske mirovine, pravo na obnovu, povrat stanarskih prava te otkup već plaćenih stanova putem izdvajanja u stambene fondove, kao i pravo na zaposlenje. Umjesto da radnici budu zaposleni u svojoj državi, mi uvozimo radnu snagu iz udaljenih istočnih zemalja, plaćajući im smještaj i troškove učenja jezika.

Ovakav odnos vladajućih i brojnih oporbenih stranaka dodatno pogoršava napetosti i netrpeljivost. To šteti dobrosusjedskim odnosima, posebno u kontekstu pronalaženja nestalih osoba s obje strane, Hrvatske i Srbije. Nepoštivanje jednakih prava pripadnicima srpske manjine, na područjima gdje nije bilo ratnih djelovanja, dodatno se manifestira kroz porušene kuće i druge oblike imovine. Primjena zakona poput Zakona o ratnoj šteti i “Šeksovih zakona”, uzrokovala je veliku štetu na račun više stotina građana srpske nacionalnosti, koji su pretrpjeli gubitke u iznosu od stotina tisuća eura.)

7.        Socijalistička Radnička Partija podržava ukidanje zakona koji ograničavaju jednakost pred zakonom i slobode građana. Spremni smo boriti se za ostvarenje prava svih građana, uključujući pravo žena na pobačaj i pravo na slobodu vjeroispovijesti.

(Pravo žena na pobačaj i sva druga prava trebaju biti ne samo formalno priznata, već i aktivno ostvarivana. Zaštita života žena od nasilja zahtijeva stručan i preventivan pristup. Prevencija nasilja nad ženama treba biti sveobuhvatna, obuhvaćajući sve slojeve društva i institucije, ali za to je nužno osigurati adekvatnu pravnu regulativu.

Uključivanje djece u vrtiće, škole i fakultete, kao i edukacija medicinskog osoblja, djelatnika centara za socijalnu skrb, javnih ustanova i policije, ključni su elementi u pravovremenom prepoznavanju nasilnika. Poboljšanje sustava prekršajnih evidencija također je važno za identifikaciju i praćenje počinitelja nasilja.

Policija se treba vratiti svojoj osnovnoj dužnosti koja obuhvaća zaštitu života i osobne sigurnosti ljudi, kao i njihove imovine. To uključuje učinkovito hvatanje počinitelja kaznenih djela. Pravosuđe također treba osigurati pravilno i pravodobno izricanje predviđenih sankcija, što bi značajno doprinijelo općoj prevenciji nasilja.)

8.        Smatramo da je sloboda medija od vitalnog značaja za demokraciju te se protivimo cenzuri i političkom uplitanju u medijske sadržaje. Također osuđujemo svaki oblik diskriminacije u kulturi i umjetnosti.

9.        Zalažemo se za reformu obrazovnog sustava kako bi postao inkluzivan, s fokusom na toleranciju i pravo svakog učenika na svoju vjeru i kulturu. Oštećenje spomenika iz NOB-a i revizija povijesti su neprihvatljivi, a SRP će se boriti protiv takvih pokušaja.

Izgradnja: Poticajna operativa ili nezakonita i nesustavna gradnja

 

Provođenje građevinske operativnosti donosi procvat različitih sektora privrede, potiče potrošnju te doprinosi punjenju državnog proračuna, što je izuzetno pozitivno za gospodarstvo zemlje.

Međutim, u našoj zemlji se suočavamo s ozbiljnim izazovima kad je u pitanju građevinska aktivnost. Sve češće svjedočimo nezakonitoj i neplanskoj gradnji koja prijeti urbanom okolišu. Svugdje oko nas, u gradovima i prigradskim područjima, niču novi objekti brzinom svjetlosti. Što je jučer bio vinograd ili plastenik, danas se pretvara u građevinsko zemljište na kojem se bez osnovnih urbanističkih planova grade stambeni kompleksi. Nedostaje planiranih prostora za javne sadržaje, zelene površine, dječja igrališta i sportski tereni su gotovo nepostojeći. Često se događa da objekti nemaju adekvatne komunalne priključke, a neki čak završavaju direktno u vodotocima, što predstavlja ozbiljnu ekološku prijetnju. Uz sve to, radnička klasa ne može ni zamisliti, a kamoli kupiti stanove. To znači da grade tajkuni i stranci koji te objekte iznajmljuju, bilo u sezoni ili kroz godišnji najam. Ni u tom poslu nema nadzora ni kontrole. I u ovoj grani je previše rada na crno, što direktno šteti legalnim iznajmljivačima i državi kroz neplaćanje poreza.

Nedostatak nadzora i inspekcije dodatno pogoršava situaciju. Građevinska inspekcija nedovoljno djeluje, dok se transformacija poljoprivrednog zemljišta u građevinsko često provodi na sumnjive načine, za što su potrebne intervencije policije, pravosuđa te državnog odvjetništva kako bi se zaštitila pravna regulativa i očuvao urbanistički sklad naše zemlje.

Revizija ovršnih postupaka: Zaštita građanskih prava

 

Ovršni postupci i blokade građana predstavljaju još jedan paradoks kapitalističkog sustava, koji bogate sve više obogaćuje dok, istovremeno, osiromašuje i uništava poštene građane i radnike, a sve to bez prava na sudsku obranu. Ovim zakonom se temeljna načela vođenja postupka sustavno krše, ostavljajući građane bez prava na adekvatnu obranu. Mnoge obitelji su uništene ili su još uvijek u opasnosti od uništenja zbog otvaranja malih firmi, obrta i OPG-ova. Mnogi od njih su se našli u nemogućnosti pravovremene naplate svojih potraživanja od većih firmi i države, koja je samo uzimala kroz PDV na robu i usluge, dok su tajkuni povezani s kriminalom i korupcijom bez problema izbjegavali blokade i stečaje. Stotine firmi ostale su dužne državi, dok isti tajkuni otvaraju nove firme i nastavljaju s novim prevarama.

Stoga se zalažemo za ukidanje ovršnih zakona i za pokretanje postupka protiv dužnika pred nadležnim sudovima u parničnom postupku, osiguravajući pritom zaštitu građanskih prava i pravednost u sudskim procesima.

Zdravstvo u krizi: Zahtjevi za promjenom i investicijama

 

Zdravstvo je temeljni stup društva, no često ga kritičari opisuju kao oslabljeno, prezaduženo i s nedostatkom osnovnih resursa poput lijekova i opreme. Međutim, rijetko tko se zaista zapita o uvjetima rada medicinskog osoblja: kakve su im plaće, ostala prava, stambeni uvjeti i tko brine o njihovoj djeci dok oni često rade prekovremeno, pod velikim stresom i umorom. Neki ne razumiju koliki teret nose na svojim leđima, često bez ikakve zahvale ili prepoznavanja.

No, problem nije u samom medicinskom osoblju. Glavni problem leži u društveno – političkom uređenju koje nije pružilo dovoljno podrške zdravstvenom sustavu te u sifoniranju novca iz fondova još od 90-ih godina. Zdravstveni sustav se financijski i kadrovski urušavao, otvarale su se privatne ordinacije, dok su javne ustanove ostajale osiromašene.

Kako bismo promijenili ovu situaciju, potrebno je investirati u javno zdravstvo. To uključuje osiguranje dovoljnih sredstava za plaće, opremu i lijekove, kao i stambeno zbrinjavanje za zdravstvene radnike. Trebamo izgraditi vrtiće u blizini bolnica kako bismo osigurali brigu o djeci medicinskog osoblja. Jedino na taj način možemo zadržati talente u zemlji i osigurati da naše zdravstvo ne bude žrtva daljnjeg urušavanja.

Napredak u školstvu

 

U obrazovnom sektoru, kao i u zdravstvu, nužno je provesti temeljitu reviziju kako bismo identificirali stvarne potrebe na terenu, uključujući broj djece i opremljenost škola. Nastavnom kadru treba osigurati sve potrebne uvjete za rad, što uključuje pravedne plaće, pristojne radne uvjete i stambeno zbrinjavanje, kako bismo zadržali talente i podigli kvalitetu obrazovanja.

U školama je također ključno uspostaviti red i disciplinu, ali na način koji omogućuje nastavnicima punu slobodu u obrazovnom i odgojnom smislu. Roditelji trebaju preuzeti veću odgovornost za odgoj svoje djece, surađujući s nastavnim kadrom, dok se obrazovanje prepusti stručnjacima prema jasno definiranom i usvojenom programu.

Vrlo je važno strogo kažnjavati slučajeve vršnjačkog nasilja, istovremeno svakodnevno educirajući učenike o vrijednostima tolerancije i jednakosti među svom djecom, bez obzira na njihove osobne razlike ili različitosti. Posebna pažnja treba se posvetiti djeci s posebnim potrebama, osiguravajući im podršku i prilagođeno obrazovanje kako bi se osigurala njihova puna integracija u obrazovni sustav.

Revitalizacija pravosudnog sustava za pravednije društvo

 

U sudstvu prevladava politička podijeljenost i pritisak raznih interesnih skupina, što ozbiljno ugrožava neovisnost sudaca i državnih odvjetnika te kvalitetu pravde. Sudski postupci često trpe zbog političkih ingerencija, dok suci i državni odvjetnici suočavaju se s rizikom od nasilja od strane počinitelja kaznenih djela, što dodatno otežava njihov rad.

Ključno je osigurati pravedne plaće i prava sucima i državnim odvjetnicima te ih zaštititi od bilo kakvog nasilja ili pritiska. Također, potrebno je uspostaviti sustav koji će omogućiti brzo i učinkovito donošenje presuda te izricanje adekvatnih kazni.

Dosta je političkog licitiranja i obećanja koja se ne ostvaruju! Građani su umorni od lažnih obećanja i manipulacija. Potrebno je podržati stranke koje su stvarno posvećene rješavanju problema običnih ljudi – radnika, seljaka, umirovljenika.

Umjesto trošenja ogromnih sredstava na ratove i pomoć inozemnim radnicima, trebamo se fokusirati na poboljšanje života naših građana. Mnogi od njih žive u lošim uvjetima, bez adekvatne zdravstvene zaštite i obrazovnih mogućnosti za svoju djecu. Potrebno je uložiti u domaću radnu snagu, osiguravajući im sredstva i prilike za dostojanstven život i napredak.

Za humanije društvo: Raskid s nepravednim kapitalizmom

 

Naša stranka zalaže se za temeljitu promjenu trenutnog društveno – političkog sustava putem legalnih sredstava. Kapitalizam, kako ga trenutno poznajemo, pokazao se kao sustav koji ne pruža pravednost ni brigu za građane. Umjesto toga, kapitalistički interesi se usredotočuju na maksimizaciju profita, često na štetu radnika koje smatraju tek resursima za eksploataciju.

Radnici su potlačeni i njihova prava su sustavno kršena. Svake godine suočavaju se s produženjem radnog vremena, kašnjenjem u isplati plaća i nedovoljno visokim primanjima koja rezultiraju niskim mirovinama. Također, političke elite koriste floskule o ljudskim pravima kao kamuflažu za svoje interese, dok se stvarna situacija radnika sustavno zanemaruje.

Naša vizija je društvo u kojem se ljudi cijene kao individue, a ne samo kao radna snaga. Zalažemo se za pravedniji sustav koji osigurava dostojanstvene uvjete rada, pravedne plaće te pravednu raspodjelu resursa.

Ponašanje kapitalističkih lidera u kriznim situacijama

 

Evidentno je da kapitalistički sistem ne pruža adekvatan odgovor na krizne situacije. Niti jedna kriza nije riješena mržnjom prema drugim zemljama ili narodima; naprotiv, takav pristup obično pogoršava situaciju. Rat u Ukrajini je ilustracija takvog neuspjeha. Umjesto da se teži miru, Zapadne zemlje su usmjerile svoje napore na rat. Čak i kada bi došlo do privremenog prekida sukoba, utjecajni pojedinci i profiteri interveniraju, produbljujući sukob između Ukrajinaca i Rusa, čije će posljedice biti dugotrajne i razarajuće. Zapadni lideri se ne zalažu za mir, već samo za naoružanje i rat. Narodu nije dopušteno da izrazi svoje mišljenje o ratu; umjesto toga, teško zarađeni novac radnika i poreznih obveznika se troši bez njihovog pristanka.

Nesposobnost kapitalističkih lidera i neodrživost samog sistema postali su očiti u svim Zapadnim zemljama. Vlade su prekršile ustavna načela slobodnog tržišta i formiranja cijena, prelazeći na socijalistički model planske ekonomije. U takvoj ekonomiji, vlade odlučuju o prioritetima proizvodnje i usluga, kao i o cijenama istih. To je naročito jasno vidljivo u slučaju cijena energenata poput plina, nafte i električne energije. Trgovci podižu cijene tijekom sezone kako bi povećali prihode da bi potom vlade ograničile cijene određenih proizvoda pod izlikom pomoći siromašnim porodicama.

No, upravo ta „pomoć“ jasno pokazuje razmjere siromaštva. Brojni umirovljenici primaju mirovine ispod razine minimalnih potreba. Mnogi građani, suočeni sa siromaštvom, napuštaju zemlju u potrazi za boljim životom. Siromaštvo izravno utječe na pad nataliteta, unatoč naporima vlade da prikažu napredak u svim sferama života, što je u najmanju ruku obmanjujuće.

Prema statističkim podacima Europske Unije, preko 30% stanovništva u Hrvatskoj živi u siromaštvu, a siva ekonomija čini više od 30% BDP-a, bez ikakvih ozbiljnih pokušaja njezinog suzbijanja. Rad „na crno“ je postao uobičajena pojava.

Pogledajte tko upravlja našim autobusima, tko vozi našu djecu u školu. Iako su postavljeni visoki standardi u kvaliteti prijevoznih sredstava, kontrola nad vozačima često nedostaje. Problemi poput ovog se prečesto ignoriraju, kao i mnogi drugi.

RAD NA CRNO – RJEŠENJA

 

Za suočavanje s problemom rada na crno i djelomičnim popunjavanjem nedostatka radne snage, jedno od mogućih rješenja je omogućiti zdravstveno sposobnim umirovljenicima mogućnost rada, ne dovodeći u pitanje ili umanjujući njihovu mirovinu, što predstavlja njihovo stečeno pravo.

Zdravstveno sposobnim smatramo one koji su prošli liječnički pregled i dobili odobrenje da su fizički i mentalno sposobni obavljati posao za koji su angažirani. Ugovor s poslodavcem može biti sklopljen na rok od najviše godinu dana, s mogućnošću produženja pod uvjetom da radnik i dalje zadovoljava zdravstvene standarde. Svaki zaposlenik koji se oslanja na ovu osnovu rada treba posjedovati valjanu identifikacijsku ispravu koja jasno pokazuje da je zdravstveno sposoban, kvalificiran i sposoban za obavljanje posla, bez obzira radi li puno radno vrijeme ili samo nekoliko sati.

Zaposlenici već imaju zdravstveno osiguranje, no, ovisno o vrsti posla kojeg obavljaju i rizicima od profesionalnih oboljenja, trebaju dodatno biti osigurani kako bi u slučaju povrede na radu mogli koristiti naknadu za liječenje iz tog dodatnog osiguranja. Osiguranje je obvezno, a tko snosi troškove dogovara se između poslodavca i radnika, što mora biti jasno navedeno u ugovoru.

Iznos za izdvajanje u Fond za zapošljavanje i pomoć radnicima može se odrediti Pravilnikom ili izmjenom Zakona o radu, kako bi se osigurala adekvatna podrška zaposlenicima i poticanje na regularno zapošljavanje.

 

U Splitu, 27. 3. 2024.

GLAVNI ODBOR SOCIJALISTIČKE RADNIČKE PARTIJE HRVATSKE