IZJAVA POVODOM PLENUMA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Socijalistička radnička partija podržava skup studenata, nastavnog osoblja i ostalih, koji je održan 6. travnja na prostoru Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a na kojemu su se prisutni suprotstavili i odbacili prijedlog o suradnji s Katoličko-bogoslovnim fakultetom.

Ne postoje racionalni razlozi za takvu suradnju; katolička crkva kao institucija tokom cijele svoje povijesti bila je u sukobu sa znanošću, ona je znanost sputavala, znanstvenike proganjala, a neke i fizički uništavala.

Danas, prilagođena novim uvjetima, na krilima retrogradnih politika i u suprotnosti s ustavnim odredbama, nameće se i prodire u sve pore društva. Najpogubnije je njeno djelovanje u obrazovnim institucijama, od vrtića preko osnovnih do srednjih škola, gdje se formiraju buduće ličnosti.

Stoga ohrabruje akcija pri samom vrhu obrazovnog lanca da se suprotstavi namjeri da budu apsorbirani i podčinjeni kleru.

Učesnici skupa, pretežno mlada populacija,  svojim su okupljanjem i motivima zbog kojih su se okupili postupili revolucionarno, mada zbog opće klime u kojoj žive mnogi toga nisu svjesni. Stoga u ovoj fazi događanja imaju našu punu podršku.

U Zagrebu, 7.  IV.  2016.

 

Vladimir Kapuralin,

predsjednik Socijalističke radničke partije Hrvatske