KOMUNISTISRBIJE.RS: SASTANAK RADNE GRUPE SOLIDNETA

http://www.komunistisrbije.rs/sastanak-radne-grupe-solidneta/

Dana 05.03.2022. godine u Lisabonu, u organizaciji Portugalske komunističke partije održan je sastanak Radne grupe komunističkih i radničkih partija iz celog sveta okupljenih u SolidNetu. Sastanku je pristvovalo 22 partije iz 20 zemalja. U ime partije Komunisti Srbije i Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa prostora Jugoslavije skupu se obratio sekretar za internacionalnu saradnju Komunista Srbije drug Dejan Jovanović.
Na sastanku su sve prisutne partije informisale o situaciji u svojim zemljama i dale predloge za zajedničke akcije.
Razmatrano je i preispitivanje sastava Radne grupe kao i prijem novih članova.
Na predlog KP Kube odlučeno je da se 22-i sastanak Komunističkih i radničkih partija iz sastava SolidNeta održi u oktobru na Kubi.
U kontekstu složene situacije u svetu svaka partija je iznela svoj stav o situaciji u Ukrajini, Kubi, Bliskom istoku. Nažalost, zbog sankcija uvedenih Rusiji sastanku nisu mogli da prisustvuju predstavnici Komunističke partije Ruske federacije.
Učesnicima se obratio i Generalni sekretar PCP Žeronimo de Souza.
Tokom sastanka održali smo mnoge razgovore sa predstavnicima bratskih partija, između ostalog sa Portugalskom komunističkom partijom, Nemačkom komunističkom partijom, Komunistima Katalonije, Komunističkom partijom Italije, Komunističkom partijom Bohemije i Moravske, Libanskom komunističkom partijom, Radničkom partijom Irske i Mađarskom radničkom partijom.
Sastanak se završio veličanstvenom proslavom 101 godine Portugalske komunističke partije – PCP.