„POBJEDA, ČOVJEČANSTVO MOŽE DA ODAHNE“

(Potpisivanje kapitulacije Njemačke 8. maja 1945. godine u 23 časa i jednu minutu u Berlinu – dan Antifašizma)

 

Preuzeto iz knjige: „1945. TITOVIM PUTEM“, Biblioteka – Za Mir; str. 123., 124., 125.

Pripremio: doc. dr. Pavle Vukčević

 

Vrhovna komanda fašističke armije pristala je da potpiše akt o bezuslovnoj kapitulaciji 8. maja 1945. godine u Berlinu, uz prisustvo svih savezničkih sila. Britanski premijer Vinston Čerčil je toga dana preko londonskog radija prvi od državnika svijeta objavio vijest da su njemački opunomoćeni predstavnici ponudili saveznicima kapitulaciju: „Ugovor o bezuslovnoj predaji Njemačke biti će ratifikovan i potvrđen u Berlinu… Neprijateljstva će se obustaviti u utorak 8. maja, minut posle ponoći. Nijemci još na pojedinim mjestima pružaju otpor sovjetskim trupama, ali ako to nastave posle pola noći, oni će biti stavljeni van ratnog zakona i napadnuti sa svih strana od strane savezničkih trupa.“

Istorijski trenutak potpisivanje akta o kapitulaciji hitlerovske Njemačke odigrao se 8. maja 1945. u 23 časa i jedan minut u berlinskom predgrađu Karlhorst, u zgradi bivše njemačke škole vojnih inžinjera, u sali oficirske menze. U ime njemačke Vrhovne komande dokument su potpisali feldmaršal Kajtel, general-admiral fon Frideburg i general–pukovnik Štrumpf. Akt je potpisan uz prisustvo predstavnika Vrhovne komande Crvene armije maršala Žukova i predstavnika Vrhovne komande savezničkih ekspedicionih snaga maršala Tedera. Potpisivanju su također kao svjedoci prisustvovali: komandant vazduhoplovnih snaga SAD general Špac i vrhovni komandant Francuske armije general Delatr de Tasinji.

U prvom članu ovog dokumenta pisalo je: „Mi, dole potpisani, u ime njemačke Vrhovne komande pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga koje se sada nalaze pod njemačkom komandom – Vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno Vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga.“

U drugom članu stoji: „Njemačka Vrhovna komanda odmah će izdati naređenje svim snagama koje se nalaze pod njemačkom komandom da obustave operacije u 23:01 časova 8. maja 1945., po srednjoevropskom vremenu, da ostanu na mjestima gdje se nalaze sada i da se potpuno razoružaju predavši sve oružje i ratnu spremu mjesnim savezničkim komandama i oficirima koje Savezna vrhovna komanda odredi za predstavnike, da ne uništavaju i ne čine nikakve štete parobrodima, lađama i avionima, njihovim motorima, zgradama i uređaju, kao ni mašinama, naoružanju, aparatima i uopšte vojno-tehničkim sredstvima za vođenje rata.“

Ratni dopisnik iz Berlina izvijestio je svijet kako je proteklo potpisivanje akta o kapitulaciji:

„Četiri zastave na zidovima – sovjetska, američka, britanska i francuska – simbol su drugarstva u oružju. U salu ulazi maršal Sovjetskog Saveza Georgije Žukov, glavnokomandujući maršal vazduhoplovstva kraljevskih vazduhoplovnih snaga ser Artur Teder, general Špac, admiral Boro, general Delatr de Tasiniji i članovi sovjetskih, američkih, britanskih, i francuskih delegacija. Istoriski čas je došao. Malo je ljudi u sali, malo je riječi progovoreno. Ali iza ovo malo riječi leže duge godine rata. Maršal Žukov u pratnji glavnokomandujućeg maršala vazduhoplovstva Tedera objavljuje na ruskom da su opunomoćenici njemačke vrhovne komande stigli da prime odredbe bezuslovne kapitulacije.

– Uvedite predstavnike njemačke Vrhovne komande – rekao je maršal Žukov ordonansu. Njemački generali ulaze u salu. Prvi ulazi general-feldmaršal Kajtel. Njega prate general-admiral fon Fridebrug i general-pukovnik Štumpf. Oni zauzimaju mjesta koja su im određena.

Maršal Žukov i glavnokomandujući maršal vazduhoplovstva Teder objavljuju:

– Sada će se potpisati akt o bezuslovnoj kapitulaciji .

Ove riječi prevode se Nijemcima. Kajtel odobrava glavom.

– Da, da, kapitulacija.

Maršal Žukov i maršal Teder pitaju:

– Imate li u rukama akt o kapitulaciji, poznajete li sadržinu akta, pristajete li da ga potpišete?

Kajtel odgovara :

– Da, mi pristajemo.

On otvara svoju kožnu torbu s dokumentima, stavlja monokl u oko, uzima pero i sprema se da potpiše akt. Maršal Žukov ga zaustavlja:

– Ja predlažem da predstavnici njemačke vrhovne komande lagano dođu ovamo kod stola da ovdje potpišu akt.

On označava mjesto gdje feldmaršal treba da stane. Kajtel se diže i prilazi označenom mjestu. Crvene pjege izbijaju po njegovom licu. Sjeda za stol i potpisuje sve primjerke akta o kapitulaciji jedan za drugim. To traje nekoliko minuta. Svi ćute i samo fotografski aparat škljoca. Pošto je potpisao kapitulaciju, feldmaršal Kajtel se diže i gleda oko sebe. Nema ništa da kaže, a i ne očekuje ništa. Odjednom se nasmiješi, ali to ispade kao pokušaj. Namjesti svoj monokl i vrati se svom mjestu kod stola njemačke delegacije. Ali prije nego što je sjeo, on pokaza ponovo svoju maršalsku palicu i zatim je stavi na sto. Zatim je akt o kapitulaciji potpisao general-admiral fon Frideburg i general-pukovnik Štumpf. Sve se to dogodilo u potpunoj tišini bez ijedne riječi. Zatim su opunomoćenik Vrhovne komande Crvene armije maršal Sovjetskog Saveza Georgije Žukov i opunomoćenik Vrhovne komande Savezničkih ekspedicionih snaga glavnokomandujući maršal vazduhoplovstva Teder, kao i svjedok general Špac i predstavnici francuske delegacije general Delatr de Tasniji stavili svoje potpise na dokument.

– Članovi njemačke delegacije mogu sada da napuste salu.

Njemački generali se dižu i izlaze.

Svi koji prisustvuju ovom istorijskom aktu radosno čestitaju jedan drugom pobjedu. Rat je završen. Maršal Sovjetskog Saveza Georgije Žukov rukuje se s maršalom Tederom, generalom američke armije Špacom i s drugim generalima. POBJEDA! ČOVJEČANSTVO MOŽE DA ODAHNE.“

(Pobjeda antifašizma)