SRP na HRT-u

SRP na HRT-u Sve druge političke opcije zastupaju kapital, a Socijalistička radnička partija Hrvatske budućnost vidi u društvenom vlasništvu i radničkom samoupravljanju. Glas za […]

Learn more →