SLOBODA ZA AHED!

Ahed Tamimi, šesnaestogodišnja Palestinka koja od svojeg rođenja živi pod izraelskom okupacijom u Nabi Salehu (naselje u blizini Ramallaha), očit […]

Learn more →

“DA” pravu na pobačaj

Socijalistička Radnička Partija zauzima stav da je pitanje osnivanja obitelji pitanje slobodne volje čovjeka, odnosno žene. Pobačaj je legaliziran 1978. […]

Learn more →