Anketa o položaju žena

Brojna istraživanja provedena kako u Hrvatskoj tako i u svijetu pokazuju da žene i muškarci još uvijek nisu ravnopravni, ni […]

Learn more →

8. mart – Dan žena

Danas, kad obilježavamo 8. mart, Dan žena, u trenutku i prilikama u kojima živimo, da bi izbjegli zamku suhoparne formalnosti […]

Learn more →